Najczęstsze przyczyny ścierania zębów

Ścieranie zębów to dość powszechny problem wśród pacjentów. Potencjalnych powodów nadmiernej utraty tkanek uzębienia jest jednak kilka, więc warto udać się do stomatologa w celu wskazania konkretnej przyczyny. Dlaczego? Nieleczone ścieranie zębów może mieć poważne konsekwencje w przyszłości.

Wielu pacjentów kojarzy ścieranie uzębienia z osobami w podeszłym wieku. Warto jednak wiedzieć, że coraz więcej młodych osób cierpi z powodu nadmiernej utraty tkanek uzębienia. Co może być tego powodem?

Niewłaściwie dopasowane uzupełnienie protetyczne lub wypełnienie

Jednym z powodów ścierania się uzębienia może być niedopasowane do zgryzu kompozytowe wypełnienie, porcelanowa korona, most czy proteza. W takim przypadku dochodzi do stopniowego uszkadzania zęba lub zębów przeciwstawnych po jednej lub po obu stronach łuku zębowego. Problem należy niezwłocznie rozwiązać, ponieważ nie tylko uszkadzane jest uzębienie, ale w przyszłości może dojść do przeciążeń i zwyrodnień w stawie skroniowo-żuchwowym, co objawia się silnym bólem.

Wady zgryzu

Wady zgryzu to kolejny, często występujący problem, który przez wiele osób bywa ignorowany. Niewłaściwie ustawione uzębienie, nadmiernie wysunięta lub cofnięta żuchwa mogą być przyczyną  przyspieszonego zużywania się pojedynczych zębów lub całych ich grup. W przypadku wad zgryzu może również dojść do przeciążeń w stawie, bólu, a także nieprawidłowej pracy mięśni w obrębie twarzy.

Braki w uzębieniu

Podobnie jak w przypadku wad zgryzu, tak i przy brakach zębów dochodzi do niewłaściwego ustawienia się uzębienia, co może być przyczyną nadmiernego ścierania się pojedynczych zębów lub całych grup. Mogą też powstawać węzły urazowe.

Bruksizm

Jedną z najczęstszych przyczyn nadmiernego ścierania zębów jest bruksizm. Podłożem jego występowania jest stres. Wskutek chronicznego napięcia dochodzi do nieświadomego, nadmiernego zaciskania zębów, a także ich zgrzytania, czego efektem jest utrata tkanek zęba. Objawom nierzadko towarzyszy popękane szkliwo w okolicy szyjek uzębienia. Leczenie bruksizmu polega przede wszystkim na wykonaniu indywidualnej szyny zgryzowej, która pomaga ograniczyć ścieranie uzębienia. Ważne jest, aby nie bagatelizować objawów i niezwłocznie zgłosić się do stomatologa.