Protezy zębowe – ruchome i stałe

W naszym gabinecie stomatologicznym na Woli możecie skorzystać z szeregu zabiegów z zakresu protetyki stomatologicznej. Do wyboru są zarówno protezy ruchome, jak i stałe, które dopasowuje się do potrzeb i wymagań pacjenta. Poniżej charakteryzujemy wybrane rozwiązania protetyczne.

Protezy zębowe – czym dokładnie są?

Protezy dentystyczne mają na celu przywrócenie estetyki uśmiechu, zdolności żucia oraz funkcji jamy ustnej u osób, które straciły część lub wszystkie swoje zęby. Są niezwykle istotne dla pacjentów z problemami z uzębieniem, ponieważ utrata zębów może negatywnie wpływać na wygląd zewnętrzny, zdrowie jamy ustnej i ogólną jakość życia. Protezy dentystyczne można podzielić na dwa główne rodzaje:

  1. Protezy ruchome – można je wyjmować i wkładać do jamy ustnej samodzielnie. Wśród protez ruchomych wyróżniamy protezy całkowite, które zastępują wszystkie zęby w jednej lub obu szczękach, oraz protezy częściowe, służące do zastąpienia jednego lub kilku brakujących zębów. Protezy ruchome utrzymują się w jamie ustnej dzięki siłom ssącym, które działają na powierzchnię śluzową dziąseł lub dzięki zaciskom na pozostałych naturalnych zębach,
  2. Protezy stałe – są trwale przymocowane i nie można ich wyjmować. Stosuje się je zwykle w przypadku bardziej zaawansowanych ubytków zębów lub całkowitego ich braku. Wśród protez stałych można wyróżnić protezy na implantach, gdzie proteza jest trwale przytwierdzona do implantów zębowych, oraz mosty protetyczne mocowane do zębów pacjenta.

Warto zrozumieć, że obie te formy protez dentystycznych mają na celu przywrócenie funkcji żucia, poprawę estetyki uśmiechu i zachowanie zdrowia jamy ustnej. Wybór odpowiedniego rodzaju protezy zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz od zaleceń lekarza dentysty.

Typy protez ruchomych

Najbardziej ekonomiczną, choć mniej wygodną opcją w codziennym użytkowaniu, są protezy ruchome. Do tego typu protez zaliczyć można:

  1. Protezy akrylowe – głównie wykonane z akrylu. Ze względu na to, że oparte są głównie na błonie śluzowej, mogą łatwo przesuwać się w jamie ustnej i ograniczać zdolność do gryzienia i żucia. Zazwyczaj są stosowane w przypadku całkowitej utraty zębów lub pojedynczych braków zębowych,
  2. Protezy szkieletowe i overdenture – różnią się od protez akrylowych tym, że opierają się na zębach lub implantach, a nie tylko na tkankach miękkich jamy ustnej. W porównaniu z akrylowymi protezami mają większą stabilność i pozwalają na lepsze funkcjonowanie podczas żucia. Jednak są znacznie droższe.

Warto zrozumieć, że wybór rodzaju protezy zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, jego budżetu i stanu jamy ustnej. Każdy rodzaj protezy ma swoje zalety i ograniczenia, a dokładny wybór powinien być konsultowany z lekarzem dentystą.

Stałe uzupełnienia protetyczne – wkłady koronowe i korony

Innym rozwiązaniem, które różni się od wcześniej wspomnianych opcji, są stałe uzupełnienia protetyczne. Do tej kategorii zaliczają się wkłady koronowe, takie jak:

  1. Inlay – są stosowane do odbudowy ubytków korony zęba, które są zbyt duże, by zwykłe wypełnienie było wystarczające. Mogą być wykonane z różnych surowców, takich jak materiały kompozytowe, porcelana, stopy metali nieszlachetnych lub szlachetnych. Porcelana zapewnia najlepszy efekt wizualny, podczas gdy materiał kompozytowy charakteryzuje się twardością i ścieralnością zbliżoną do naturalnego uzębienia. Jednak kompozyt może z czasem ulegać żółknięciu,
  2. Onlay – tak samo jak inlay, służą do odbudowy rozległych ubytków korony zęba, ale różnią się swoim zasięgiem, obejmując także krawędzie uzębienia,
  3. Overlay – podobnie jak inlay i onlay, mają na celu odbudowę uszkodzeń korony zęba, ale mają szersze zastosowanie i są bardziej rozbudowane.

Licówki porcelanowe

Najmniej inwazyjną opcją trwałego uzupełnienia protetycznego są licówki porcelanowe. Stanowią one cienką warstwę porcelany, która jest przyklejana do przedniej strony zębów. Przygotowanie do tego zabiegu polega na delikatnym spiłowaniu szkliwa zęba. Warto zaznaczyć, że licówki porcelanowe nie są używane do odbudowy znacznych ubytków korony zęba, lecz służą głównie celom estetycznym. Zazwyczaj stosuje się je w celu poprawy kształtu lub koloru zębów, a nie do naprawy uszkodzeń.

Mosty protetyczne adhezyjne i tradycyjne

Innym rodzajem trwałego uzupełnienia protetycznego są mosty protetyczne. Umocowane na specjalnie przygotowanych zębach pacjenta lub na implantach.

Istnieje również mniej inwazyjna opcja, znana jako mosty adhezyjne. Przymocowuje się je do zębów sąsiadujących z ubytkiem, bez konieczności znacznego ścierania ich powierzchni. Ważne jest jednak, że tego rodzaju mosty mogą być stosowane tylko w przypadku braku pojedynczego zęba.

To, jaki rodzaj protezy zostanie zastosowany u pacjenta, zależy od wielu czynników, w tym od jego indywidualnych potrzeb, stanu jamy ustnej, budżetu oraz preferencji. Zanim zostanie podjęta decyzja o wyborze danej opcji, powinna zostać przeprowadzona szczegółowa konsultacja z protetykiem.